Rada Prezesów EUWP, listopad 2010, Pułtusk

Wieczorną debatę i spotkanie zaszczycili swą obecnością byli: wiceminister Jan Borkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Wiceminister Mirosław Sielatycki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Joanna Fabisiak, członek senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Barbara Borys Damięcka, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski.

Gośćmi Rady Prezesów byli również: Stanisław Cygnarowski, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią MSZ, dyrektor Artur Kozłowski i Ewa Czerniawska z Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP, dyrektor biura Iwona Borowska-Popławska i Marek Różycki członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Krzysztof Łachmański, prezes oddziału Mazowieckiego, Mariusz Grudzień, dyrektor oddziału Rzeszowskiego i Maria Żeszko z oddziału Podlaskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Gościem uroczystej kolacji był również ks. kanonik Wiesław Kosek, który w niedzielę odprawił mszę św. za pomyślność Polonii i EUWP.

Dziesięciogodzinnym obradom przewodniczył prezydent EUWP Tadeusz Pilat. Zrzeszeie Organizacji Polonijnych w Szwecji reprezentowała prezes Maria Olsson. Rada Prezesów EUWP przyjęła w poczet członków nową organizację: Związek Polaków w Grecji „Mieszko”.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑