Kongres Kobiet


Główne hasło tegorocznego kongresu to: “Równa płaca za równą pracę”, natomiast główne tematy dotyczyły nierówności płci w bardzo wielu dziedzinach życia. Dyskutowano sprawy tzw. szklanego sufitu, wyrównywania szans, polityki demograficznej, finansowej i kadrowej, parytetów wyborczych, prawa do aborcji; również zagadnienia o zasięgu europejskim i globalnym.
Maria Olsson, wiceprezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji spotkała się na Kongresie Kobiet z Prezydentem Miasta Warszawy, Hanną Gronkiewicz – Walz.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑