Spotkanie Polonii z całego świata

Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji było reprezentowane przez prezesa Teresę Sygnarek, wiceprezesa Marię Olsson oraz dwóch przedstawicieli młodzieży, Kamilę Prybińską i Kamila Jończyńskiego. Mandat dla przedstawiciela duszpasterstwa objął Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Malmö i zarazem proboszcz parafii Maria i Rosengård, ksiądz Sebastian Stasiak OMI.
Tadeusz Adam Pilat był na Zjeździe jako prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych ale należy dodać że od dziesięciu lat jest także prezesem honorowym Zrzeszenia.
Niezależny Hufiec LS Kaszuby ze Sztokholmu reprezentował druh komendant Jan Potrykus.Więcej na ten temat: patrz Nasza Gazeta – Polonia Nowa nr 7, str. 4


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑