Europeiska Unionen för Poloniasamfunden valde ny styrelse

Till ny ordförande valdes Helen a Miziniak från Storbritannien.

Avgående ordförande Tadeusz Adam Pilat yilldelades titeln honnörsordförande för sitt 18 åriga arbete för Europeiska Unionen av Poloniasamfunden.

Mer info på polska: se Vår tidning – Polonia Nowa nr 8, sid. 4


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑