Verksamhet

Published on mars 1st, 2022 | by admin

0

Vädjan om hjälp för krigsoffer i Ukraina

Polska Riksförbundet i Sverige (org.nr 802008-4508) anordnar en hjälpkampanj för människor
som drabbats av kriget i Ukraina.
Tack vare våra kontakter med organisationer i Ukraina vet vi vilken hjälp som behövs mest och
vart den ska riktas. De som blev kvar i Ukraina är i den svåraste situationen och vi vill hjälpa
dem i första hand. För detta ändamål samarbetar vi med Radio Lviv, vår pålitliga partner sedan
många år.

De anställda på Radio Lviv, som finns på plats, har en överblick över den aktuella situationen,
ett organiserat nätverk av volontärer och möjlighet att göra inköp och leverera till de behövande.

De medel som samlas in av Polska Riksförbundet i Sverige kommer att överföras på två sätt:
– till Radio Lvivs konto för människor i nöd i Ukraina,
– till kontot för föreningen ”Wspolnota Polska” (Polish Community)i Warszawa, som i Polen tar
hand om flyktingar från Ukraina.

För att stödja hjälpaktionen skänk stödbelopp
Swish 1234568788 eller bankgiro 5628-8525

Varje inbetalning måste märkas med ordet ”Ukraina”, annars kommer betalningarna att returneras. Det är ett nödvändigt formellt krav från våra redovisnings- och revisionsorgan.Vi kommer att lämna aktuell information i flera informationsbrev och avräkningarna kommer
att göras tillgängliga på Polska Riksförbundets hemsida www.polonia-zop.eu

Information på polska finns också på Polska Riksförbundets Fb portal
https://www.facebook.com/Zrzeszenie-Organizacji-Polonijnych-w-Szwecji-ZOP-156215511485150

Vill du fråga, anmäla annan hjälp eller liknande, skriv till oss: kontakt@polonia-zop.eu

Nästa information kommer att belysa insamling av förnödenheter i Stockholm och i Nynäshamn.
27.02.2022

OBS! Det kan påträffas overifierade informationer som tjänar både informationskrigföring och bedragare
som försöker tjäna pengar på mänsklig olycka. Pengar bör endast betalas ut till officiella och beprövade
insamlingar.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑