Verksamhet

Published on mars 26th, 2021 | by admin

0

Stanowisko ZOP w sprawie aresztowania Andżeliki Borys

24.03.2021

Stanowisko
Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji
w sprawie aresztowania Andżeliki Borys

Andżelika Borys, Prezes Związku Polaków na Białorusi została 23 marca br. aresztowana przez
funkcjonariuszy milicji białoruskiej. Pretekstem było zorganizowanie przez Związek Polaków
na Białorusi w dniu 7 marca, tradycyjnego, polskiego jarmarku „Kaziuki 2021”. Tradycja
jarmarku kaziukowego sięga XVII wieku i jest on organizowany także na Litwie. Rzemieślnicy
prezentują na jarmarku swoje wyroby, takie jak kosze, łyżki, wyroby ze lnu, palmy wielkanocne
i wiele innych.
24 marca odbył się proces sądowy, w którym świadkami oskarżenia byli milicjanci, a sędzia
Rusłan Gurin skazał Andżelikę Borys na 15 dni aresztu.
Takie postępowanie władz białoruskich nosi wyraźne cechy prześladowania i jest sprzeczne
z międzynarodowymi zobowiązaniami Białorusi dotyczącymi ochrony mniejszości narodowych.
Andżelika Borys jest od wielu lat szanowanym przywódcą polskiej mniejszości na Białorusi,
działającym na rzecz utrzymania przez młode pokolenie polskich tradycji i języka polskiego.
W imieniu Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji wyrażamy nasz zdecydowany sprzeciw w związku z aresztowaniem i skazaniem Andżeliki Borys oraz apelujemy do władz białoruskich o jej niezwłoczne uwolnienie.
Wyrażamy zaniepokojenie rozwojem sytuacji i nawołujemy do zaprzestania represji wobec
polskiej mniejszości narodowej na Białorusi.

Zarząd
Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑