OM OSS

Polska Riksförbundet i Sverige är en öppen och demokratisk sammanslutning av polska föreningar med säte och verksamhet i Sverige.

Förbundets ändamål är:

  • integrering av den polska folkgruppen
  • popularisering och stödjande av polsk bildnings,kultur och sportverksamhet
  • att företräda medlemmarnas intressen gentemot polska,svenska och internationella myndigheter
  • medlemmarnas integration i det svenska samhället.

Vår princip är demokratisk respekt för allas rätt till egna värderingar.

Våra föreningar är öppna för alla

Vårt Förbund är öppet för alla som vill samarbeta med oss på grundval av ömsesidig vänlighet och respekt.

Polsk identitet förenar oss.

läs mer


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑