Styrelse

Styrelse

Teresa Sygnarek – Ordförande
Jadwiga Malocco – Kassör
Maria Olsson – Vice Ordförande
Janusz Szkwarek – Sekreterare 1
Krystyna Jagielska Gasińska – Sekreterare 2
Tadeusz Adam Pilat – Hedersordförande
Urszula Pilat, Ewa Nordin, Katarzyna Mochalska – Styrelse medlemmar

Revisorer
Mariola Sygulska, Grażyna Zalisz

Ordföranderådet
Jolanta Lejman, Międzynarodowy Zespół Dziecięcy „MALWA“
Jan Potrykus, Koło Przyjaciół Niezależnego Hufca Harcerstwa Polskiego L.S. „KASZUBY” w Szwecji
Teresa Sygnarek, Ognisko „KWIATY POLSKIE”
Edyta Tomczak, POLKA Ikf
Pawel Ratajczyk, Polski Klub Motocyklowy „POLISH RIDERS”
Janusz Szkwarek – POCOS, Polski Klub Olimpijski w Szwecji
Urszula Pilat, Polskie Ognisko „PIAST”
Jadwiga Malocco, PZK, Polski Związek Kulturalny
Teresa Sygnarek, Pro Polonia Malmö,
Zofia Doweyko-Jurkowska, Polski Związek Kulturalno-Oświatowy „Wisła”
Przemysław Walczak, Polski Związek „Sawa“
Maria Olsson, Towarzystwo Polaków „Ogniwo”
Grażyna Zalisz, Związek Polaków w Eskilstunie
Jerzy Walentynowicz, „Polonia Falcons FF”
Grażyna Piątek, Zespół Folklorystyczny “Piastowie”
Joanna Janasz, Klub Kobiet Sukcesu “Sabat”
Mieczysław Hapoński, Koło Oficerów Rezerwy im. J. Piłsudksiego
Andrzej Młynarczyk, Koło Przyjaciół Szkoły Polskiej
Wiesława Baranowska, Klub Seniora „Dom Polski”
Małgorzata Rudomino, Klub Dyskusyjny „Dialog”
Margaretha Denik, Klub Kobiet Kreatywnych
Danuta Zasada, Inkubator Talentów Polonijnych
Koła Przyjaciół WOŚP – Sztokholm, Göteborg, Malmö
Polonijna Rada Południowej Szwecji
Revisionskommitté


Comments are closed.

Back to Top ↑