VÅR VERKSAMHET

KULTURELL VERKSAMHET

Det huvudsakliga verksamhetssyftet för våra organisationer är att bevara den polska nationella identiteten, enligt principen om fullständig lojalitet mot sitt nya hemland, Sverige. Våra organisationer organiserar också firandet av polska nationalhelger och andra arrangemang av patriotisk karaktär.
I förbundet finns folkloristiska dansgrupper: ”Piast” i Stockholm, ”Polska Blommor” i Malmö och ”Malwa” i Norrköping som har utbildat i sina led mer än två tusen pojkar och flickor – unga älskare av folklore. Grupperna deltar i festivaler och visar vår vackra folklore på olika evenemang som gör reklam för Polen både i Sverige och utomlands.
Föreningen ”Piast” i Landskrona har under åren arbetat med popularisering av polsk folklore i Sverige genom stora folkkonserter och visningar av folkkonst i museer, bibliotek och skolor. Dessa arrangemang kunde beskådas av tiotusentals människor, särskilt unga människor i södra Sverige.

SPORT, SCOUTING OCH ANDRA
Idrottsgrupper från av den Polska Olympiska Klubben i Malmö och den polska föreningen ”Sawa” i Karlshamn tävlar med stor framgång i sommar- och vinterspel för polska idrottsgrupper från hela världen. Polska fotbollsklubben ”Polonia Falcons FF ”som ingår i den svenska nationella fotbollsligan, är den enda klubben bestående av polska medborgare. Den största polska ungdomsorganisationen i Sverige är scoutkåret ”LS”Kaszuby” i Stockholm. Utöver dessa organisationer finns också andra organisationer med annan profil, t ex anordnande av möten, underhållning och utflykter för sina medlemmar, bl a Polska Kulturella Föreningen i Göteborg, polska föreningar i Eskilstuna, Malmö, Oskarshamn, Karlshamn, Västervik och Olofström. Kvinnoorganisationer Klubben för framgångsrika kvinnor ”Sabat” i Stockholm och Polka IKF i Malmö som arrangerar fester och framträdanden av polska artister och anslår intäkterna från dessa arrangemang till välgörenhet.

INTEGRATION

Viktiga händelser i förbundets verksamhet är kulturfestivaler och andra arrangemang som gör reklam för Polen. Sedan 1983 ordnade vi sex sådana festivaler i Eskilstuna. År 2000 i Malmö arrangerades en polsk dag i Malmö som besöktes av tusentals människor. Med anledning av Polens inträde i EU anordnade förbundet i Folkets park i Malmö en festival ”Välkommen Polen” med många polska artister och konstnärer. Festivalen hade en publik med drygt 20 tusen människor och var den största händelsen som en polsk organisation i Sverige någonsin har genomfört.

KONFERENSER
År 2003, i samarbete med den mest prestigefyllda svenska Chalmers Tekniska Högskolan i Göteborg arrangerade Polska Riksförbundet en polsk-svensk vetenskaplig konferens som ägnades åt nya rön inom miljöskydd. I konferensen deltog 56 ledande forskare från båda länderna.
Förbundets organisation ”Ogniwo” anordnade en svensk-polsk konferens om kvinnors lika rättigheter på arbetsmarknaden rörande kvinnor med utländsk härkomst. I konferensen deltog många företrädare för europeiska kvinnoorganisationer. Konferensen upprepades i Warszawa och Gdansk i samarbete med Svenska Institutet och Sveriges ambassad i Polen.
Särskild tonvikt läggs också på det regionala samarbetet. Därför organiserades under 2002 i Stockholm och 2004 i Malmö konferenser för polska organisationer i Östersjöregionen med ledande företrädare för polska organisationer i regionen, polska sejmen och senaten samt från Litauen.
Under 2010 anordnade Polska Riksförbundet tillsammans med EUWP och Generalkonsulatet i Malmö en konferens ”Monitor 2010” med tema polsk migration. I konferensen deltog 54 representanter från olika europeiska länder och personal från utländska beskickningar och konsulat från de länder som hade en tillströmning av polsk invandring under de senaste fem åren.

VERKSAMHET FÖR NYANLÄNDA POLACKER

Alla våra organisationer och i synnerhet: ”Ogniwo” i Stockholm, ”Polska Blommor” i Malmö och Polska Kulturföreningen i Göteborg anordnade informationsmöten, språkkurser, informationsmöten och barnaktiviteter för nyanlända landsmän. Idag utgör de nyanlända polacker utgör en väsentlig del av våra medlemmar.
Integration av det polska samfundet i Sverige, i Europa och i världen är en viktig fråga för Polska Riksförbundet.

UNGDOMSVERKSAMHET

Representation av det polska samfundet gentemot de svenska och polska myndigheterna i fråga om lagar och förordningar som påverkar oss är en av våra huvuduppgifter. Att fokusera på kulturella och sportaktiviteter i det dagliga arbetet är för oss det bästa sättet att uppnå våra mål.
Vår största tillgång och framtiden för vårt förbund är först och främst barn och ungdomar. Därför stödjer vi ungdomsprojekt ungdomar och hjälper ungdomarna i deras strävanden. Två gånger har Polska Riksförbundet organiserat sammankomster för polska ungdomar från hela Sverige. Vi kombinerar dessa sammankomster med firande av den svenska nationaldagen och presentation av vår folklore för att visa den svenska allmänheten de polska traditionerna genom dans och sång.
Under den senaste sammankomsten bildades en nationell ungdomsorganisation. Detta är det första steget för att överföra vår verksamhet i händerna på en ny generation.


Back to Top ↑