„Monitor 2010“, oktober 2010, Malmö

Konferensens tema var migration av polacker inom de europeiska länderna.

Polska Riksförbundet representerades av Maria Jolanta Olsson, Teresa Sygnarek, Jadwiga Malocco och Anna Żynis.

Från vänster: Tadeusz Adam Pilat, Longin Komołowski, Joanna Fabisiak, Marek Borowski, Stanisław Cygnarowski, Helena Miziniak.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑