Maria Olsson vald till ordförande i SIOS

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige är en idéell förening som är partipolitiskt och religöst obunden. SIOS består av frivilliga sammanslutningar av erkända och icke erkända minoriteter som i samarbete med alla demokratiska krafter i Sverige vill verka för ett mångkulturellt samhälle med uppgift att driva språk-, kutlur-, utbildnings- och andra minoritetspolitiska frågor som är gemensamma för medlemmarna.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑