Verksamhet

Published on april 13th, 2020 | by admin

0

Information om pandemin

We wspólnym wpisie zbieramy oficjalne wiadomości dotyczące pandemii koronawirusa.


 

Straż Graniczna

10.04.2020

Skrócenie kwarantanny lub zwolnienie z jej odbycia

Straż Graniczna nie jest uprawniona do zwolnienia z kwarantanny lub do jej skrócenia. Kwarantannę może odwołać lub skrócić inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce odbywania kwarantanny lub inny, upoważniony przez GIS. Postawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


08.04.2020

Przekraczanie granicy Polski w okresie świątecznym

W związku ze stanem epidemii odradzamy wszelkie podróże. Osobom, które będą jednak z ważnych przyczyn planować przyjazd do Polski, przypominamy że w związku COVID-19 na granicy z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą została tymczasowo przywrócona kontrola graniczna. Granicę RP można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach, a wzmożony ruch powoduje wydłużenie czasu oczekiwania. Apelujemy, by planując podróż, w miarę możliwości wybierać przejścia graniczne o mniejszym natężeniu ruchu.

Granica z Niemcami

Granicę z Niemcami można przekraczać przez przejścia drogowe: Jędrzychowice, Olszyna, Świecko, Krajnik Dolny, Kołbaskowo, Świnoujście-Garz, Zgorzelec, Gubin, Słubice, Kostrzyn nad Odrą.

Granica z Litwą

Granicę z Litwą można przekroczyć w Budzisku i Ogrodnikach, ze Słowacją w Barwinku i Chyżnem.

Granica z Czechami

Na granicy z Czechami funkcjonują przejścia: Cieszyn-Chotĕbuz, Gorzyczki, Nowe Chałupki, Kudowa Słone, Trzebina, Jakuszyce, Gołkowice, Lubawka, Głuchołazy oraz przejście Cieszyn-Český Tĕšín (Most Przyjaźni) tylko z ruchem pieszym. Należy jednak pamiętać, że tranzyt przez Czechy dla ruchu osobowego pozostaje zamknięty. Możliwy jedynie przejazd tirów i ciężarówek.

Czasy oczekiwana na przekroczenie granicy podawane są na stronie www.strazgraniczna.pl

Obowiązkowa kwarantanna

Należy pamiętać, że wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski muszą poddać się obowiązkowej 14-dniowej domowej kwarantannie. Podczas kontroli na granicy każdy podróżny zobowiązany jest podać adres, pod którym będzie ją odbywał. Jeśli podróżny nie ma możliwości odbywania jej w miejscu zamieszkania, to może to być miejsce zbiorowej kwarantanny.. Informacje te są wprowadzane bezpośrednio do bazy danych i automatycznie przekazywane właściwym służbom, które będą weryfikować, czy obowiązek kwarantanny jest realizowany.

Ważne: w przypadku odbywania kwarantanny w miejscu zamieszkania, kwarantannie poddawani są wszyscy domownicy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwarantannę skrócić może jedynie państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce odbywania kwarantanny lub inny podmiot, upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego.


Försäkringskassan

05.04.2020

Szybki słownik dla osób, które potrzebuja tlumaczenia zagadnień z Forsäkringkassan.

Dzień karencji (karensdag)

Rząd postanowił, że tymczasowo od 11 marca, zostanie zawieszony dzień karencjyjny.
Pracodawca, jak zwykle odejmie dzień karencji.
Od 7 kwietnia o wyplatę za ten dzień można się będzie ubiegać na ”Mina sidor” elektronicznie a wypłata nastąpi w ciągu 3-5 dni.
Osoby zatrudnione otrzymają szablonowo kwotę 700 kr brutto, a prywatni przedsiębiorcy otrzymają 804 kr brutto.

Zaświadczenie lekarskie (läkarintyg)

Od 27 marca został zniesiony obowiązek przedstawiania zwolnienia lekarskiego przez pierwsze 21 dni choroby. Zaświadczenie jest wymagane od 22-ego dnia.

Zasiłek chorobowy (sjuklön)

Rząd postanowił, że pracodawcy otrzymają rekompensatę za wypłacone pracownikom zasiłki chorobowe (od dnia 2-go do 14-ego).
Pracodawca po złożeniu (na oświadczeniu pracodawcy, tzw. arbetsgivardeklaration) raportu o kosztach zwiazanych z chorobowym, otrzyma zwrot tych kosztów poprzez odciągniecie ich z konta podatkowego (skattekonto)

VAB -tymczasowa opieka nad dzieckiem
(tillfällig föräldrapenning)

Rodzice mogą otrzymać VAB, czyli rekompensatę za dochód utracony jeśli dziecko jest chore lub istnieje podejrzenie, że dziecko może być nosicielem choroby zakaźnej. Wymóg dotyczący zaświadczenia od lekarza został tymczasowo zniesiony niezależnie od rodzaju choroby.

Pamiętać należy, że specjalne przepisy dotyczą dzieci w wieku 12-16 lat, które nie mają decyzji wstępnej (förhandsbeslut) oraz dzieci poważnie chorych (allvarlig sjuka ban)

SGI podstawa wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi (sjukpenningsgrundande inkomst)

SGI jest to wyliczony przez Forsakringskassan dochód roczny, który jest podstawą do obliczania wysokości świadczeń, np. VAB, chorobowego, świadczen rodzicielskich.

Ważne jest, aby chronić swoje SGI w razie zwolnienia

Twoje poprzednie SGI jest chronione przez trzy miesiące od ostatniego dnia pracy.

Następnie można go nadal chronić, jeśli wykonasz jedną z następujących czynności:

☑️Zarejestrujesz się jako osoba poszukująca pracy w Urzędzie zatrudnienia (Arbetsförmedlingen) nie później niż pierwszego dnia, w którym straciłeś pracę.

☑️Rozpoczniesz naukę w programie, który daje prawo do nauki wsparcia z CSN.

☑️Przebywasz na zwolnieniu chorobowym i otrzymujesz zasiłek chorobowy

☑️Jesteś na urlopie rodzicielskim i otrzymujesz zasiłek rodzicielski.


⚠️Zbiorowe zwolnienia ⚠️

30.03.2020

Po tym, jak Rząd Szwedzki przyjął ustawę o pracy krótkoterminowej (zwaną także urlopem krótkoterminowym), wiele miejsc pracy chceją wprowadzić, aby zmniejszyć negatywne skutki gospodarcze rozprzestrzeniania się koronawirusa. W praktyce oznacza to, że firmy mogą obniżyć koszty pracy, skracając czas pracy o 20, 40 lub 60 procent i skorzystać ze wsparcia państwa co oznacza, że ​​nadal otrzymujesz ponad 90 procent swojego wynagrodzenia.
W miejscach pracy, które nie mają układu zbiorowego, wymagane są indywidualne porozumienia między pracownikami a pracodawcą.
Co najmniej 70 procent pracowników danej jednostki musi zaakceptować propozycję pracy krótkoterminowej.
Jest kilka rzeczy, o których musisz wiedzieć i rozważyć przed zaakceptowaniem umowy o pracy krótkoterminowej.

Varsel – oznacza ostrzeżenie, uprzedzenie np. o możliwym zwolnieniu z pracy.

Permission, permitering – czasowe zwolnienie z pracy bez rozwiazania umowy o prace, zwykle zwiazane z mniejszym wynagrodzeniem.

https://www.unionen.se/korttidsarbete-pa-arbetsplats-utan-kollektivavtal?


Alfa kassan

30.03.2020

Ogólne informacje w przypadku utraty pracy.
⚠️?‍??‍??‍??‍??‍??‍??‍??‍??‍??‍??‍♂️?‍♀️⚠️

Aby przeprowadzić wszystkie czynności digitalnie należy mieć Bank ID.
Jeśli się go nie posiada należy wejść na stronę swojego banku i ściągnąć go na smartfona.

Pierwszą czynnością, którą należy zrobić po wypowiedzeniu pracy przez pracodawcę to zapisać się w Szwedzkim Urzędzie Pracy.

https://arbetsformedlingen.se/…/2020-03-06-enkelt-att-skriv…

Następnie jeśli się nie opłacało branżowej A-kassa należy sprawdzić czy kwalifikuje się do ogólnej A-kassy czyli Alfakassa.
https://www.alfakassan.se/
Wymagania to:

*Trzeba przepracować w ciągu minimum 6 miesięcy, 80 godzin w ciągu miesiąca kalendarzowego podczas ostatniego roku.

lub

*Przepracować minimum 480 godzin podczas nieprzerwanych 6 miesięcy z minimum 50 godzinami w każdym z tych 6 miesięcy podczas ostatniego roku.

Aby w czasie szukania nowej pracy Alfakassa wypłacała zapomogę należy uzupelnic swój profil na stronie Arbetsförmedlingen (miejsca pracy, wyksztalcenie, szkoły które się ukończyło.)
Napisać CV i list motywacyjny (Personliga brev) i zachowac w formacie PDF,
który później będzie się wysyłało do firm które oferują pracę.
https://cvkungen.se/
Każdego miesiąca dopóki nie znajdziesz pracy należy raportować do Arbetsförmedlingen digitalnie o jakie prace się starałaś/eś, gdzie byłeś zaproszona/ny na rozmowę kwalifikacyjną.

Po otrzymaniu raportu Urząd Pracy i zatwierdzeniu go (Arbetsförmedlingen) zawiadamia Alfakassa, która nastepnie wypłaca zasiłek dla bezrobotnych.

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑