Polska konferenser

Published on mars 15th, 2021 | by admin

0

II ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH – 2019

II ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH

Kraków wrzesień 2019 r.

W dniach 26-29 września br. w Krakowie, w siedzibie Domu Polonii Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, odbyło się II Światowe Forum Mediów Polonijnych, pod patronatem honorowym Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz pod patronatem medialnym TVP Polonia i Polonijnej Agencji Informacyjnej, PAI.

Tegoroczne Forum było szóstym z kolei spotkaniem, poprzednie cztery spotkania odbywały się jako Europejskie Fora Mediów Polonijnych, a w ubiegłym roku Forum przyjęło po raz pierwszy formułę spotkania światowego.

Organizatorami Forum byli: Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji reprezentowane przez prezes Teresę Sygnarek, Stowarzyszenie ”Wspólnota Polska” reprezentowane przez prezesa Dariusza Piotra Bonisławskiego, oraz Europejska Unia Wspólnot Polonijnych reprezentowana przez prezydenta Tadeusza Adama Pilata.

W tegorocznym Forum udział wzięło 63 przedstawicieli mediów polonijnych (wydawnictw prasowych, portali, blogów, radia i telewizji) z 31 krajów świata. 

W programie Forum były wykłady, prezentacje oraz warsztaty. Zaprezentowano m.in. takie tematy jak: 

Jest nas 60 milionów, Polonia dla Polski, Polska dla Polonii – rola mediów polonijnych w budowaniu wspólnoty narodowej wszystkich Polaków,
Między prawem autorskim a sztuczną inteligencją,

Między prawem dostępu do informacji publicznej a prawem do prywatności.

Forum Mediów było nie tylko okazją do wymiany doświadczeń, ale zapewniło także profesjonalne warsztaty dla poszczególnych grup reprezentujących rodzaje mediów: wydawnictwa drukowane, portale/blogi oraz radio/TV.

Uczestnicy wyrazili podziękowanie organizatorom i zwrócili się do niech z prośbą o coroczne kontynuowane medialnych spotkań. Uczestnicy wyrazili także wdzięczność Senatowi RP za sfinansowanie tegorocznego Forum wyrażając jednocześnie prośbę o umożliwienie kontynuacji spotkań poprzez zapewnienie koniecznych środków.

Obrady zakończyło przyjęcie przez uczestników II Światowego Forum Mediów Polonijnych dokumentu końcowego, w którym sformułowano najważniejsze merytoryczne i organizacyjne wnioski, oraz wolę dalszego zacieśnienia współpracy pomiędzy mediami polonijnymi poprzez kontynuację regularnych spotkań.

Teresa Sygnarek

Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑