Polska konferenser

Published on mars 15th, 2021 | by admin

0

I ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH – 2018

I ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH

WYKORZYSTANIE NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII W PRZEKAZIE INFORMACJI”

Warszawa  19-23 września 2018 r.

I Światowe Forum Mediów Polonijnych odbyło się w ramach V Zjazdu Polonii Świata zorganizowanego przez Radę Polonii Świata, Senat RP i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.


Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji wraz ze Stowarzyszeniem ”Wspólnota Polska” byli organizatorami Forum Mediów Polonijnych, które obyło się pod patronatem honorowym Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz patronatem medialnym TVP Polonia.
Tegoroczne Forum było piątym z kolei spotkaniem, poprzednie cztery spotkania odbywały się jako Europejskie Fora Mediów Polonijnych. Udział w tegorocznym Forum wzięło udział 80 przedstawicieli mediów polonijnych (wydawnictw prasowych, portali, blogów, radia i telewizji) z 25 krajów świata. 

W programie Forum Mediów udział wzięli m.in. przedstawiciele Senatu RP, MSZ, PAP, TVP Polonia i Polskiego Radia.

Organizatorów Forum reprezentowali: Teresa Sygnarek prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, Dariusz Piotr Bonisławski prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Tadeusz Adam Pilat prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.


Program I Światowego Forum Mediów Polonijnych opracowali Teresa Sygnarek, Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji i Roman Wróbel, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

W programie Forum zaprezentowano takie tematy jak:
– Strategia promocji Polski w świecie przez media polonijne,
– Rola mediów polonijnych w obronie dobrego imienia Polski oraz w podtrzymywaniu tożsamości narodowej
w kontekście obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości,
– Rola i wpływ mediów w utrzymywaniu więzi pomiędzy ośrodkami polonijnymi a Krajem,

– Zasady komunikacji marki Polska.
Odbyły się także wizyty studyjne w TVP Polonia, Polskim Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Obrady zakończyło przyjęcie przez uczestników I Światowego Forum Mediów Polonijnych dokumentu koń-cowego, w którym sformułowano najważniejsze merytoryczne wnioski konferencji, wyrażono podziękowanie organizatorom oraz wolę zacieśnienia współpracy pomiędzy mediami polonijnymi i kontynuacji regularnych spotkań medialnych


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑