Våra Projekt

Published on september 30th, 2013 | by admin

0

Edukation för Integration

OM PROJEKTETProjektet ”Multiplikation genom delning – Edukation för integration” (EDI) Är delvis finansierat av Europeiska Unionen inom ramen för Programmet för Livslångt Lärande (Lifelong Learning Programme – LLP). Projektet genomförs av partnerorganisationer från 9 länder i Europeiska Unionen och det är för närvarande förmodligen det största projekt inom ramen för programmet för livslångt lärande. Målet är att öka effektiviteten av icke-formell vuxenutbildning inom europeisk integration som genomförs på lokal nivå för vanliga människor i vardagliga situationer, på arbetsplatsen och på aktiviteter utanför arbetet. Det handlar om att eliminera de negativa attityder och beteenden gentemot olika typer av minoriteter och missgynnade grupper, stereotyper och fördomar samt att främja beteende som bygger ömsesidig förståelse, acceptera och respektera olikheter och erkänna rätten av självidentitet vilket leder till slut leder till samexistens baserad på ömsesidig respekt. Projektet kommer därför att bidra till att minska de stora och gemensamma problem som uppstår med varierande intensitet genom hela Europa, i alla åldersgrupper och områden i livet, vars källa är ett lågt sammhällsengagemang. Projektets mål kommer att uppnås genom att partners delar med sig av sina erfarenheter och bästa praxis genom ett samarbete i att skapa nya lösningar och att praktiskt inkludera dem i sin egna pedagogik. Detta åstadkomms konkret genom besök hos sina partners, seminarier, workshops, diskussioner, gemensamma förberedelser och deltagande i utbildande events, samt genom samarbete med lokala myndigheter och media. Projektets resultat och förlopp kommer dokumenteras och spridas i form av utställningar, fotografier, videos, bloggar, hemsidor och genom sociala medier.

Det övergripande måldet med projektet är att öka effektiviteten bland alla partnerorganisationer vad gäller vuxenutbildning för europeisk integration på lokal nivå: bekämpa fördomar, stereotyper, bekämpa främlingsfientlighet och främja integration av lokala minoriteter genom ömsesidig respekt, förståelse för olikheter och samarbete.

Detta kommer att nås genom genomförandet av följande specifika mål:

 • Förbättra och berika arbetssättet och metoderna för vuxenutbildning inom ramen för integration av lokala grupper genom att erbjuda nya former och utbildningsmetoder – dvs att utöka och diversifiera utbildningen för 9 st partnerorganisationer;

 • Öka kunskapen, medvetenheten och ändra attityden hos vuxna studerande i hanteringen av utanförskap och samarbeta med grupper som riskerar att marginaliseras;

 • Utveckla en uppsättning av läromedel och metodologiska riktlinjer för vuxenutbildning inom integration av lokala samhällen med beskrivningar av exempel på god praxis;

 • Utveckla och testa en formel för ett effektivt samarbete (regler och principer för kommunikation) för utbyte av erfarenheter och kunskap mellan parterna;

 • Samarbete med myndigheter och lokala medier i utvecklingen av en positiv image och popularisera temat för projektet och dess finansieringskällor.

Projektet kommer att fokusera på icke-formell vuxenutbildning inom europeisk integration på lokal nivå. Det handlar om att forma en attityd av öppenhet, vilja att förstå skillnader, vänlig samexistens och samarbete baserat på ömsesidig respekt.

Den verksamhet som bedrivs inom ramen för projektet kommer att omfatta bland annat:

 • Möten bland partners, seminarier och workshops för alla institutioner som deltar i projektet och deras elever;

 • Besök till partnersorganisationer för personal och vuxenstuderande som deltar i projektet;

 • Utbyte av erfarenheter och bästa praxis, med hjälp av lämpliga medel. (Web, e-post, videokonferenser, Skype, sociala medier m.m.);

 • Organisera och delta i evenamang och händelser (konferenser, mässor, festivaler, utflykter, föreläsningar, etc);

 • Genomförande av filmer och fotografier som berör ämnet för projektet;

 • Anordnande av utställningar, utveckling, publicering och spridning av material och dokument som rör verksamheten i samarbetet;

 • Spridning av erfarenheter och effekter av projektet;

 • Självutvärdering

PARTNERS

Projektet genomförs i samarbete med icke-statliga organisationer från 9 länder i Europeiska unionen:

 1. Föreningen ”Integracja” i Suwalki – Polen;

 2. Stichting Euro Polonia – Holland;

 3. Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V. – Tyskland;

 4. Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově – Tjeckien;

 5. Polska Riksförbundet i Sverige – Sverige;

 6. Enosi ton Polonon stin Ellada – Prigkipas Mieszko – Grekland;

 7. Biedrība “Rodacy” – Lettland;

 8. Viešoji įstaiga Vilniaus trečiojo amžiaus universitetas – Litauen;

 9. Florek&Entertainment – Frankrike;

03.12.2013 Igår ägde rum den tredje månadskonferensen för projektpartners. December är en svår och arbetsam månad för alla och därför tog man Skype till hjälp. Förutom diskussioner kring projektets aktuella ämnen lyckades man att fastställa datum för nästan alla mobiliteter. Detta kommer att hjälpa alla att organisera och planera sina resor. Tidschema för 2014 ser lovande ut: Grekland: 10 – 15 april (firandet av årsdagen av kampen för självständighet med deltagande av polska Filhellener i Messolongi. Presentation av traditioner i samband med firandet av påsken i ortodoxa Grekland); Sverige: 08 – 12 maja (Konferensen ”Att vara polack i EU. Att bevara den polska nationella identiteten – erfarenhetsutbyte med EU”, europeisk konferensen om utbildning och undervisning av polska utanför Polen, Polen Dagar i Sverige); Lettland: 21 – 25 juni (Ligo/Midsommar natt – kulturevenemang, presentation av folklore och traditionell mat – ost, öl, syrad bröddryck, kött, bröd); Tjeckien: 29 juli – 04 augusti (67:e Internationella FolklormöteMiędzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Bergsbornas helg”); Frankrike: 11 – 15 september (Internationell konferens „Polens image utomlands”). —— 013/07/10 Igår avslutades den första mobilitet (möte) som en del av vårt projekt. Totalt deltog 17 personer från samtliga nio organisationer. Vi genomförde ett mycket rikt program som tillät oss att: -Att lära känna varandra och integrera; -Enas om de organisatoriska detaljerna i projektet; -Tillägna sig kunskaper och utbyta erfarenheter inom området för pedagogiska metoder som används av den polska partner för integration av nationella och etniska minoriteter; -Lära känna Suwalki – flera värdefulla ställen, institutioner, organisationer och människor. Vi tog alla med oss massor av intryck och planer för framtiden. För mer information hänvisar vi till projektets blogg och facebook sida. Uczestnicy Pierwszej Mobilnosci w Suwalkach

NYHETER

Den 1a Augusti 2013 startades projektet både formellt och faktiskt. Representanter valdes för partnerorganisationer. För närvarande tecknar parterna avtal med sina nationella myndigheter; samtidigt pågår arbete för att säkerställa ett smidigt genomförande av projektet: Utveckling av regler för kommunikation mellan förvaltningar, övervakning och utvärdering, rapportering och redovisningsprinciper för utgifter, samt visualisering och handling: modeller av dokument, webbplatser och blogg.

Projektets profil finns på Facebook, där vi kommer att informera om händelser och publicera rapporter om den verksamhet som bedrivs: https://www.facebook.com/pages/Edukacja-dla-Integracji Kommande är det första mötet med parterna, som kommer att hållas i Polen i Suwalki området den 2-6 oktober 2013.

KONTAKT

Teresa Sygnarek, ordförande Polska Riksförbundet i Sverige

teresa . sygnarek [a] gmail . com +46 704 93 59 15


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑