Author Archives: admin

Om oss

december 27th, 2010

HISTORIA Polska Riksförbundet i Sverige etablerades i samråd med myndigheterna i Sverige och registrerades 1977 som Centralförbundet för de polska …


Om oss

december 27th, 2010

(Polski) Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji (ZOP) jest otwartym, demokratycznym związkiem organizacji polonijnych mających siedzibę i działających na terenie Szwecji. Celem Zrzeszenia jest: • integracja środowiska polonijnego • popularyzacja i wspomaganie oświaty i kultury polskiej • reprezentowanie interesów członków wobec władz polskich, szwedzkich i międzynarodowych • integracja członków ze społeczeństwem szwedzkim. Naszą zasadą jest demokratyczne poszanowanie prawa każdego do własnych przekonań. Nasze Zrzeszenie otwarte dla wszystkich, którzy chcą z nami współpracować na zasadzie wzajemnej życzliwości i szacunku. Łączy nas polskość.


Kvarttalstidning

december 27th, 2010

Vi har vår egna tidning som heter Nowa Polonia, dock är den endast tillgänglig på polska. Nr 1 – 2010Back to Top ↑