Przedsiębiorczość jest kobietą

Głównymi organizatorami Konferencji byli: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sztokholmie oraz Klub Kobiet Sukcesu “Sabat” w Sztokolmie. Wśród współorganizatorów znaleźli się: Gmina Sigtuna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Szwedzko-Polska Izba Handlowa w Sztokholmie, Företagarna AB, Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Regionu Sigtuny oraz Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji.

Więcej na ten temat: patrz Nasza Gazeta – Polonia Nowa nr 8, str. 16


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑