Projekt unijny i konferencja w Malmö


W Malmö odbyły się kolejne, niezwykle wartościowe z polonijnego punktu widzenia warsztaty i konferencja w ramach projektu unijnego pt. „Mnożenie przez Dzielenie – Edukacja dla Integracji”. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji. Do Malmö przyjechało 35 przesympatycznych i pełnych werwy reprezentantów a jednocześnie partnerów projektu z Polski, Niemiec, Holandii, Czech, Grecji i Litwy.

Wizyta w Ratuszu
Tematem spotkania w Szwecji był problem podtrzymania więzi narodowej na emigracji „Być Polakiem w Unii. Utrzymanie i krzewienie polskiej tożsamości narodowej – wymiana doświadczeń z UE”. Grupa została uroczyście przyjęta w reprezentacyjnym Ratuszu przez burmistrza Malmö Kenta Anderssona, który wygłosił zaskakującą momentami statystyką emigracyjną , prelekcję dotyczącą historii miasta Malmö oraz jego polityki wobec mniejszości etnicznych. Spotkanie było zarówno przyjemne, jak i ciekawe z punktu widzenia tematu projektu, już choćby ze względu na fakt, że Malmö jest miastem wybitnie wielonarodowościowym, w którym mieszka aż 175 grup etnicznych. Ową różnorodność odzwierciedla też fakt, że językiem ojczystym ponad jednej trzeciej miejscowej młodzieży w wieku do 19 lat jest język inny aniżeli szwedzki.
Kent Andersson przedstawił także w bardzo ciekawy sposób historię przemian Malmö na przełomie wieków od protektoratu duńskiego do ostatniego burzliwego rozwoju nowoczesnej infrastruktury tego morskiego miasta.

Konferencja
Główna część wizyty w Szwecji to konferencja, która odbyła się w ośrodku szkoleniowym Studiefrämjandet. Tematem, który wzbudził olbrzymie zainteresowanie uczestników projektu, było znaczenie przedsięwzięć i działań organizacji polonijnych dla utrzymania polskiej tożsamości narodowej w krajach Unii Europejskiej. W wynikłej dyskusji poruszono sprawę form współpracy MSZ z podmiotami polonijnymi, która budzi wiele kontrowersji . Uczestnicy postanowili wystosować apel do MSZ o usprawnienie współpracy z Polonią i wzięcie pod uwagę realnych potrzeb organizacji polonijnych działających na obszarze całej unii.
Referaty podczas konferencji wygłosili m.in.: Maria Olsson, przewodnicząca SIOS; Ryszard Kuźmo, rektor Uniwersytetu III wieku w Wilnie; Claudia Cirnski, kierowniczka ośrodka szkoleniowego Studiefrämjandet; Teresa Sygnarek, prezes Zrzeszenia; Janusz Szkwarek, sekretarz Zrzeszenia oraz Tadeusz Adam Pilat, prezydent honorowy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, który w niezwykle ciekawy sposób naświetlił sprawy postrzegania tożsamości narodowej w krajach europejskich. Reprezentacja z Litwy przygotowała niespodziankę i przedstawiła publiczności niezwykle udany program kulturalny w postaci kolażu poetycko-muzycznego z życia wileńskiej wsi z lekką domieszką sarkastycznego czasami uśmiechu.
W konferencji wzięli udział także prezesi organizacji polonijnych i zaproszeni goście tworząc razem z uczestnikami projektu 50-osobową publiczność.
Na zakończenie konferencji wystąpił duet Janusz Wiltgren – Sylwester Bogelund, który swoim występem w wersji Teraz Polska ,porwał publiczność do wspólnego śpiewu i do tańca. Wieczorne zabawy udowodniły po raz kolejny, że drzemie w nas słowiańska dusza i ponad wszelką wątpliwość nie ułożyła się jeszcze do snu.

Występy i zwiedzanie
Uczestnicy mieli także okazję do zapoznania się z jedną z form działalności kulturalnej na rzecz utrzymania tożsamości narodowej, którą od 30 lat realizuje Ognisko „Kwiaty Polskie”. Dzieci z Ogniska zatańczyły z werwą kilka tańców narodowych i regionalnych, a choreograf Ogniska Maria Tatusch wygłosiła referat na temat roli folkloru w utrzymaniu polskich tradycji i polskiej kultury. Edyta Tomczak z Polka ikf opowiedziała o roli bajek jako idealnego narzędzia pomocniczego w nauce języka ojczystego.

W programie nie zabrakło zwiedzania nowych dzielnic Malmö, podczas którego uczestnicy projektu mogli się zapoznać z ekologicznymi założeniami, które znalazły zastosowanie w nowoczesnej dzielnicy Västra Hamnen (Port Zachodni). Parki i ich czystość zachwyciły a nowy sposób projektowania oparty na symbiozie różnorodnych form aglomeracji z naturą był przedmiotem wielu porównań i dyskusji. Oczywiście pokazano Möllevången jako przykład wielokulturowości tego miasta i kolebkę nowych trendów w aspekcie umiejętności współżycia wielu grup narodowościowych w nowej szwedzkiej rzeczywistości.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑