„Monitor 2010“, październik 2010, Malmö

stycznia 16th, 2011 | by admin

W dniach 22-24 października 2010 r. w Malmö odbyła się konferencja ”Monitor Emigracji Zarobkowej 2010” zorganizowana przez Europejską Unię Wspólnot Polonijnych, Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji oraz Konsulat Generalny RP w Malmö.


O nas

grudnia 27th, 2010 | by admin

HISTORIA Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji powstało w porozumieniu z władzami szwedzkimi i zostało zarejestrowane w 1977 roku, jak Centralny …


Komisja Rewizyjna

grudnia 27th, 2010 | by admin

Piotr Studniarski – przewodniczący Komisji Bożena Winsedal – członek Komisji Jakub Majchrzak – członek Komisji


O nas

grudnia 27th, 2010 | by admin

Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji (ZOP) jest otwartym, demokratycznym związkiem organizacji polonijnych mających siedzibę i działających na terenie Szwecji. Celem Zrzeszenia jest: • integracja środowiska polonijnego • popularyzacja i wspomaganie oświaty i kultury polskiej • reprezentowanie interesów członków wobec władz polskich, szwedzkich i międzynarodowych • integracja członków ze społeczeństwem szwedzkim. Naszą zasadą jest demokratyczne poszanowanie prawa każdego do własnych przekonań. Nasze Zrzeszenie otwarte dla wszystkich, którzy chcą z nami współpracować na zasadzie wzajemnej życzliwości i szacunku. Łączy nas polskość.Back to Top ↑