O ZRZESZENIU

Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji (ZOP) jest otwartym, demokratycznym związkiem organizacji polonijnych mających siedzibę i działających na terenie Szwecji.

Celem Zrzeszenia jest:

  • integracja środowiska polonijnego
  • popularyzacja i wspomaganie oświaty i kultury polskiej
  • reprezentowanie interesów członków wobec władz polskich, szwedzkich i międzynarodowych
  • integracja członków ze społeczeństwem szwedzkim.

Naszą zasadą jest demokratyczne poszanowanie prawa każdego do własnych przekonań.
Nasze Zrzeszenie otwarte dla wszystkich, którzy chcą z nami współpracować na zasadzie wzajemnej życzliwości i szacunku.
Łączy nas polskość.

HISTORIA

Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji powstało w porozumieniu z władzami szwedzkimi i zostało zarejestrowane w 1977 roku, jak Centralny Związek Organizacji Polonijnych. Od 1991 r. obowiązuje obecna nazwa organizacji. Działalność Zrzeszenia jest finansowana przez składki członkowskie i przez dotacje Rządu szwedzkiego. Niektóre projekty są subwencjonowane przez polskie instytucje, wspierające działalność polonijną poza granicami Polski.

Kolejnymi prezesami Zrzeszenia byli: Zofia Kraszewska (1977-1985), Teodor Wiśniewski (1985-1990), Ryszard Olejnik (1990-1993), Tadeusz Adam Pilat (1993-2002), Maria Jolanta Olsson (2002-2011).
Od 2011 roku prezesem Zrzeszenia jest Teresa Sygnarek.

Najstarsze organizacje Zrzeszenia zostały założone w latach 1945-47, przez Polaków przybyłych do Szwecji z obozów koncentracyjnych. Członkami związków są zarówno przedstawiciele najstarszych fal emigracji Polskiej, wojennej i powojennej, jak i tych ostatnich, solidarnościowej o podłożu politycznym i emigracji zarobkowej po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Znaczna część członków Zrzeszenia to młodzież, w dużej części urodzona i wychowana w Szwecji.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO INNYCH ORGANIZACJI

Zrzeszenie jest członkiem Związku Organizacji Etnicznych w Szwecji (SIOS), organizacji skupiającej 22 największe federacyjne organizacje mniejszościowe w Szwecji. SIOS reprezentuje, w stosunku do władz szwedzkich, interesy około 100 tysięcy członków i jest ważnym elementem w życiu politycznym Szwecji. Tu wspólnie z innymi grupami etnicznymi pracujemy nad wieloma programami integracyjnymi oraz opiniujemy dotyczące nas rządowe programy i ustawy. Reprezentanci Zrzeszenia pełnią odpowiedzialne funkcje w SIOS.

Maria Jolanta Olsson, w latach 1994-1995 i 2005-2007 pełniła funkcję Przewodniczącej SIOS. Nasze reprezentantki Ewa Nordin, Anna Łukasik i Grażyna Piątek pełniły różne funkcje w zarządzie SIOS. W skład zarządu wchodzi obecnie Krystyna Jagielska-Gasinska.
Od 1994 roku Zrzeszenie jest aktywnym członkiem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych (EUWP), gdzie wraz z innymi europejskimi organizacjami polonijnymi działamy na rzecz konsolidacji Polonii i w obronie jej żywotnych interesów wobec władz polskich i krajów zamieszkania.

Prezes Honorowy Zrzeszenia, Tadeusz Adam Pilat od 1998 roku pełnił ważne funkcje w zarządzie EUWP, a obecnie jest Prezydentem EUWP. Obecna Prezes Zrzeszenia Teresa Sygnarek pełniła w EUWP w latach 2015-2018 funkcję Sekretarz Generalnej, a od roku 2018 jest Wiceprezydentem EUWP.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Głównym celem działalności naszych organizacji jest zachowanie polskiej kultury i tożsamości narodowej, przy przestrzeganiu zasady pełnej lojalności wobec kraju zamieszkania oraz integracja naszej grupy etnicznej ze społeczeństwem szwedzkim.
Nasze organizacje organizują obchody polskich świąt narodowych i uroczystości o charakterze patriotycznym.
W Zrzeszeniu działają zespoły folklorystyczne: zespół „Piastowie” w Sztokholmie, „Kwiaty Polskie” w Malmö i „Malwa” w Norrköping, które wychowały w swoich szeregach ponad dwa tysiące chłopców i dziewcząt – młodych miłośników folkloru. Tradycyjnie biorą udział w Rzeszowskich Polonijnych Festiwalach Folklorystycznych oraz reprezentują nasz piękny folklor na imprezach promujących Polskę w Szwecji oraz poza jej granicami.
Popularyzacją polskiego folkloru w społeczeństwie szwedzkim zajmowało się także Polskie Ognisko „Piast” w Landskronie organizując przez 25 lat dziesiątki koncertów dużych zespołów folklorystycznych i pokazów sztuki ludowej w muzeach, bibliotekach i szkołach. W imprezach tych miało okazję uczestniczyć dziesiątki tysięcy widzów, a w szczególności młodzież na terenie całej południowej Szwecji.
Towarzystwo Polaków Ogniwo w Sztokholmie prowadzi szeroką akcję prezentacji i wsparcia polonijnych przedstawicieli kultury organizując dla nich wieczory literackie, wystawy oraz kluby filmowe i muzyczne. Działa przy nim biblioteka polska oraz czytelnia.

SPORT, HARCERSTWO I INNE

Ekipy sportowe Zrzeszenia, a w szczególności Polskiego Związku „Sawa” w Karlshamn startują z wielkimi sukcesami medalowymi w letnich i zimowych Światowych Igrzyskach Polonijnych. Polski klub piłki nożnej „Polonia Falcons FF” jest jedynym klubem występującym w profesjonalnej narodowej lidze szwedzkiej.
Na terenie Szwecji i Danii prężnie działa Yacht Klub Polonia Skandynawia, który od 2010 r. jest m.in. organizatorem rejsów jachtowych pod hasłem „Kierunek Polska”, do których włączają się także żeglarze szwedzcy i duńscy, a w latach 2014 i 2019 zorganizował Światowe Zloty Polonii Żeglarskiej.
W największych miastach szwedzkich Zrzeszenie organizuje „Biegi dla Niepodległej” łącząc łatwą dziedzinę sportu z polskimi tradycjami narodowymi.
Partnerem Zrzeszenia jest największa młodzieżowa organizacja polonijna w Szwecji – harcerski hufiec NHHP LS “Kaszuby”. Młodzież wyjeżdża na wakacje pod żaglami, na obozy, biwaki, zimowiska i spływy kajakowe.
Oprócz wymienionych organizacji działają w Zrzeszeniu organizacje o innym profilu zajmujące się organizacją spotkań, zabaw i wycieczek dla swych członków, jak na przykład Polski Związek Kulturalny w Göteborgu, Związki Polaków w Eskilstunie, Malmö, Karlshamn. Organizacje kobiece to Klub Kobiet Sukcesu „Sabat” w Sztokholmie promujący osiągnięcia zawodowe i biznesowe Polek w ramach swoich działalności, który co dwa lata organizuje Polsko-Szwedzkie Forum Kobiet Biznesu, Klub Kobiet Kreatywnych w Karlshamn oraz Polka Ikf w Malmö, która organizuje zabawy i występy polskich artystów i przeznacza dochód z tych imprez na cele charytatywne.

IMPREZY INTEGRACYJNE

Najważniejsze imprezy Zrzeszenia to organizowane periodycznie artystyczne festiwale polonijne i zintegrowane polskie akcje promocyjne. Od 1983 roku zorganizowaliśmy 6 takich festiwali w Eskilstunie. W 2000 roku w Malmö zainaugurowaliśmy wielką zwróconą do społeczeństwa szwedzkiego akcję Dni Polskich w której udział wzięło tysiące osób. W 2004 r. również w Malmö, z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Zrzeszenie zorganizowało festyn „Witaj Polsko”, na którym wystąpiło wielu polskich i polonijnych artystów. Festyn ten stał się największą imprezą w historii Polonii Szwedzkiej. Wzięło w nim udział ponad 20 tysiecy osób.

KONFERENCJE

W 2003 r. we współpracy z najbardziej prestiżową politechniką szwedzką Chalmers w Göteborgu zorganizowaliśmy I Polsko-Szwedzką Konferencję Naukową, poświęconą nowym osiągnięciom materiałowym i ochronie środowiska. Udział w niej wzięło 56 czołowych naukowców z obu krajów.
Sztokholmskie „Ogniwo” zorganizowało szwedzko-polską konferencję kobiecą na temat równouprawnienia na rynku pracy kobiet cudzoziemskiego pochodzenia, z udziałem wielu ważnych przedstawicielek europejskich organizacji kobiecych. Konferencję tę powtórzono w Warszawie i w Gdańsku we współpracy z Instytutem Szwedzkim i Ambasadą Królestwa Szwecji w Polsce.
Szczególny nacisk kładziemy też na współpracę regionalną. Dlatego też w 2002 r. zorganizowaliśmy w Sztokholmie pierwszą, a w 2004 r. w Malmö, drugą Konferencję Organizacji Polonijnych Regionu Morza Bałtyckiego z udziałem czołowych przedstawicieli organizacji polonijnych regionu, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Sejmu i Senatu RP oraz Litwy.
W 2010 roku Zrzeszenie wspólnie z EUWP i Konsulatem Generalnym w Malmö zorganizowało konferencję „Monitor Emigracji Zarobkowej 2010”. W konferencji udział wzięło 54 reprezentantów z różnych krajów europejskich oraz pracownicy przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych RP w państwach, które odnotowały masowy napływ polskiej emigracji zarobkowej w ostatnim pięcioleciu.
W 2014 roku z inicjatywy Teresy Sygnarek Zrzeszenie zorganizowało w Malmö I Europejskie Forum Mediów Polonijnych. II Forum odbyło się w 2015 roku w Sztokholmie w siedzibie Ambasady RP. III i IV Forum odbyło się w 2016 i 2017 r. w Polsce, a ich inauguracja miała miejsce w Senacie RP. W 2018 roku Zrzeszenie było głównym organizatorem I Światowego Forum Mediów Polonijnych, które odbyło się w ramach V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków za Granicą, a II Światowe Forum w 2019 r. odbyło się w Krakowie. Współorganizatorami Forów Mediów Polonijnych jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Europejska Unia Wspólnot Polonijnych.

W 2020 roku, ze względu na zaistniałą sytuację związaną z pandemią, III Światowe Forum Mediów Polonijnych odbyło się na platformie komunikacyjnej Evenea. Wśród prelegentów byli m.in. wykładowcy z Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W Forum udział wzięło 106 dziennikarzy polonijnych w 30 krajów świata.

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ NOWOPRZYBYŁYCH POLAKÓW

Wszystkie nasze związki, a w szczególności: „Ogniwo” w Sztokholmie, „Kwiaty Polskie” z Malmö i Polski Związek Kulturalny w Göteborgu podjęły akcję informacyjną dla nowo przybyłych rodaków. Dla tej bardzo licznej, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej grupy, są organizowane kursy językowe, spotkania informacyjne i zajęcia dla dzieci. Już dzisiaj nowi polscy emigranci stanowią pokaźną część członków naszych związków.

Siła, a więc integracja ruchu polonijnego w Szwecji, w Europie i na świecie jest dla nas ważną sprawą.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Od 2010 roku Zrzeszenie prowadzi stronę internetową www.polonia-zop.eu oraz wydaje kwartalnik „Polonia Nowa”. W 2019 roku powstał nowy portal Zrzeszenia www.relacje.se do szybkiego przekazu aktualnych informacji dotyczących ogółu Polonii w Szwecji.

INTEGRACJA MŁODZIEŻY

Reprezentowanie środowiska polonijnego wobec władz szwedzkich i polskich, w sprawach zarządzeń i ustaw nas dotyczących, jest jednym z naszych podstawowych zadań, a skupienie się w codziennej pracy na działalności kulturalnej sportowej i informacyjnej, jest dla nas najlepszą drogą.
Naszym największym dobrem, przyszłością naszego Zrzeszenia, są przede wszystkim dzieci i młodzież. Dlatego też wspieramy wszelkie przedsięwzięcia młodzieżowe i wspomagamy młodzież w jej poczynaniach. Dwukrotnie organizowaliśmy w Sztokholmie, Zjazdy Młodzieży Polonijnej z całej Szwecji. Zjazdy te łączymy z obchodami narodowego święta Szwecji, prezentując nasze zespoły folklorystyczne, i tym samym pokazując społeczeństwu szwedzkiemu piękno tradycji polskich i polskiej kultury poprzez taniec i śpiew.
Nowym nabytkiem Zrzeszenia jest organizacja Polski Klub Innowatorów Waza zrzeszający młodych innowatorów i naukowców polskiego pochodzenia działających na terenie Sztokholmu, któremu przewodniczy dr. Magdalena Mazur.

 


Comments are closed.

Back to Top ↑