O nas


Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji (ZOP) jest otwartym, demokratycznym związkiem organizacji polonijnych mających siedzibę i działających na terenie Szwecji.

Celem Zrzeszenia jest:

  • integracja środowiska polonijnego
  • popularyzacja i wspomaganie oświaty i kultury polskiej
  • reprezentowanie interesów członków wobec władz polskich, szwedzkich i międzynarodowych
  • integracja członków ze społeczeństwem szwedzkim.

Naszą zasadą jest demokratyczne poszanowanie prawa każdego do własnych przekonań.
Nasze Zrzeszenie otwarte dla wszystkich, którzy chcą z nami współpracować na zasadzie wzajemnej życzliwości i szacunku.
Łączy nas polskość.

dowiedz się więcej


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑