O NAS

HISTORIA

Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji powstało w porozumieniu z władzami szwedzkimi i zostało zarejestrowane w 1977 roku, jak Centralny Związek Organizacji Polonijnych. Od 1991 r. obowiązuje obecna nazwa organizacji. Działalność Zrzeszenia jest finansowana przez rząd szwedzki od momentu powstania organizacji. Również Senat Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Stowarzyszenia Wspólnota Polska subwencjonuje od kilku lat projekty i imprezy organizowane przez Zrzeszenie.

Kolejnymi prezesami Zrzeszenia byli Zofia Kraszewska (1977-1985), Teodor Wiśniewski (†)(1985-1990), Ryszard Olejnik (1990-1993), Tadeusz Adam Pilat (1993-2002) i od 2002 r. Maria Jolanta Olsson.

Najstarsze organizacje Zrzeszenia zostały założone w latach 1945 – 47, przez Polaków przybyłych do Szwecji z obozów koncentracyjnych. Członkami związków są zarówno przedstawiciele najstarszych fal emigracji Polskiej, wojennej i powojennej, jak i tych ostatnich, solidarnościowej o podłożu politycznym i emigracji zarobkowej po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Znaczna część członków Zrzeszenia to młodzież, w dużej części urodzona i wychowana w Szwecji.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Głównym celem działalności naszych organizacji jest zachowanie polskiej tożsamości narodowej, przy przestrzeganiu zasady pełnej lojalności wobec kraju zamieszkania.

Pracujemy również nad integracją naszej grupy etnicznej ze społeczeństwem szwedzkim.

Nasze organizacje organizują także obchody polskich świąt narodowych i uroczystości o charakterze patriotycznym.

W Zrzeszeniu działają zespoły folklorystyczne:  zespół „Piastowie” w Sztokholmie, „Kwiaty Polskie” w Malmö i „Malwa” w Norrkköping, które wychowały w swoich szeregach ponad dwa tysiące chłopców i dziewcząt – młodych miłośników folkloru. Tradycyjnie biorą udział w Rzeszowskich Polonijnych Festiwalach Folklorystycznych oraz reprezentują nasz piękny folklor na imprezach promujących Polskę w Szwecji oraz poza jej granicami.

Popularyzacją polskiego folkloru w społeczeństwie szwedzkim w szczególny sposób zajęło się Polskie Ognisko „Piast” w Landskronie organizując przez 25 lat dziesiątki koncertów dużych zespołów folklorystycznych i pokazów sztuki ludowej w muzeach, bibliotekach i szkołach. W imprezach tych miało okazję uczestniczyć dziesiątki tysięcy widzów, a w szczególności młodzież na terenie całej południowej Szwecji.

SPORT, HARCERSTWO I INNE

Ekipy sportowe Polskiego Klubu Olimpijskiego w Malmö i Polskiego Związku „Sawa” w Karlshamn startują z wielkimi sukcesami medalowymi w letnich i zimowych Światowych Igrzyskach Polonijnych. Polski klub piłki nożnej „Polonia Falcons FF” jest jedynym klubem występującym w profesjonalnej narodowej lidze szwedzkiej, zrzeszającym tylko i wyłącznie obywateli Polski. W Zrzeszeniu działa największa młodzieżowa organizacja polonijna w Szwecji – harcerski hufiec NHHP LS “Kaszuby”. Młodzież wyjeżdża na wakacje pod żaglami, na obozy, biwaki, zimowiska i spływy kajakowe.

Oprócz wymienionych organizacji działają w Zrzeszeniu organizacje o innym profilu zajmujące się organizacją spotkań, zabaw i wycieczek dla swych członków, jak na przykład Polski Związek Kulturalny w Göteborgu, Polskie Związki w Eskilstunie, Malmö, Oskarshamn, Karlshamn, Västervik i Olofström. Organizacje kobiece to Klub Kobiet Suckesu „Sabat” w Sztokholmie i Polka Ikf w Malmö, która organizuje zabawy i występy polskich artystów i przeznacza dochód z tych imprez na cele charytatywne.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO INNYCH ORGANIZACJI

Od prawie 30 lat Zrzeszenie jest członkiem Związku Organizacji Etnicznych w Szwecji (SIOS), organizacji skupiającej 18 największych organizacji mniejszościowych w Szwecji. Tu wspólnie z innymi grupami etnicznymi pracujemy nad wieloma programami integracyjnymi oraz opiniujemy dotyczące nas rządowe programy i ustawy.

SIOS reprezentuje, w stosunku do władz szwedzkich, interesy około 100 tysięcy członków i jest ważnym elementem w życiu politycznym Szwecji. Obecna wiceprezes Zrzeszenia, Maria Jolanta Olsson, w latach 1994-1995 pełniła funkcję Przewodniczącej SIOS. Ponownie została wybrana na tę odpowiedzialną funkcję w roku 2005 oraz w roku 2012.

Zrzeszenie reprezentowane jest także w regionalnych oddziałach SIOS. W zarządzie SIOS Syd zasiada Teresa Sygnarek, prezes Zrzeszenia oraz prezes Ogniska „Kwiaty Polskie”, a Jadwiga Malocco, kasjer Zrzeszenia i prezes Polskiego Związku Kulturalnego w Göteborgu reprezentuje Zrzeszenie w SIOS Västra Götaland.
Nasza reprezentantka Ewa Nordin, pełni obecnie funkcję przewodniczącej sekcji kobiecej SIOS, natomiast w sekcji młodzieżowej SIOS, Zrzeszenie reprezentowane jest przez młode reprezentantki zespołu „Piastowie”.

Od 1994 roku Zrzeszenie jest aktywnym członkiem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, gdzie wraz z innymi europejskimi organizacjami polonijnymi działamy na rzecz konsolidacji Polonii i w obronie jej żywotnych interesów wobec władz polskich i krajów zamieszkania.

Prezes Honorowy Zrzeszenia, Tadeusz Adam Pilat od 1998 roku pełnił funkcjÍ Sekretarza EUWP i przewodniczącego komisji statutowej, od 2000 r. przez dwie kadencje był Wiceprezydentem, a w listopadzie 2006 na zjeździe w Wilnie został wybrany na stanowisko Prezydenta EUWP.

INTEGRACJA

Najważniejsze imprezy Zrzeszenia to organizowane periodycznie artystyczne festiwale polonijne i zintegrowane polskie akcje promocyjne. Od 1983 roku zorganizowaliśmy 6 takich festiwali w Eskilstunie. W 2000 roku w Malmö zainaugurowaliśmy wielką zwróconą do społeczeństwa szwedzkiego akcję Dni Polskich w której udział wzięło tysiące osób. W 2004 r. również w Malmö, z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Zrzeszenie zorganizowało festyn „Witaj Polsko”, na którym wystąpiło wielu polskich i polonijnych artystów. Festyn ten stał się największą imprezą w historii Polonii Szwedzkiej. Wzięło w nim udział ponad 20 tysiecy osób.

KONFERENCJE

W 2003 r. we współpracy z najbardziej prestiżową politechniką szwedzką Chalmers w Göteborgu zorganizowaliśmy I Polsko-Szwedzką Konferencję Naukową, poświęconą nowym osiągnięciom materiałowym i ochronie środowiska. Udział w niej wzieło 56 czołowych naukowców z obu krajów.

Sztokholmskie „Ogniwo” zorganizowało szwedzko-polską konferencję kobiecą na temat równouprawnienia na rynku pracy kobiet cudzoziemskiego pochodzenia, z udziałem wielu ważnych przedstawicielek europejskich organizacji kobiecych. Konferencję tę powtórzono w Warszawie i w Gdańsku we współpracy z Instytutem Szwedzkim i Ambasadą Królestwa Szwecji w Polsce.

Szczególny nacisk kładziemy też na współpracę regionalną. Dlatego też w 2002 r. zorganizowaliśmy w Sztokholmie pierwszą, a w 2004 r. w Malmö, drugą Konferencję Organizacji Polonijnych Regionu Morza Bałtyckiego z udziałem czołowych przedstawicieli organizacji polonijnych regionu, Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Sejmu i Senatu RP oraz Litwy.

W 2010 roku Zrzeszenie wspólnie z EUWP i Konsulatem Generalnym w Malmö zorganizowało konferencję ”Monitor Emigracji Zarobkowej 2010”. W konferencji udział wzięło 54 reprezentantów z różnych krajów europejskich oraz pracownicy przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych RP w państwach, które odnotowały masowy napływ polskiej emigracji zarobkowej w ostatnim pięcioleciu.

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ NOWOPRZYBYŁYCH POLAKÓW

Wszystkie nasze związki, a w szczególności: „Ogniwo” w Sztokholmie, „Kwiaty Polskie” z Malmö i Polski Związek Kulturalny w Göteborgu podjęły akcję informacyjną dla nowo przybyłych rodaków. Dla tej bardzo licznej, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej grupy, są organizowane kursy językowe, spotkania informacyjne i zajęcia dla dzieci. Już dzisiaj nowi polscy emigranci stanowią pokaźną część członków naszych związków.

Siła, a więc integracja ruchu polonijnego w Szwecji, w Europie i na świecie jest dla nas ważną sprawą.

MŁODZIEŻ

Reprezentowanie środowiska polonijnego wobec władz szwedzkich i polskich, w sprawach zarządzeń i ustaw nas dotyczących, jest jednym z naszych podstawowych zadań, a skupienie się w codziennej pracy na działalności kulturalnej sportowej i informacyjnej, jest dla nas najlepszą drogą.

Naszym największym dobrem, przyszłością naszego Zrzeszenia, są przede wszyskim dzieci i młodzież. Dlatego też wspieramy wszelkie przedsięwzięcia młodzieżowe i wspomagamy młodzież w jej poczynaniach. Dwukrotnie organizowaliśmy w Sztokholmie, Zjazdy Młodzieży Polonijnej z całej Szwecji. Zjazdy te łączymy z obchodami narodowego święta Szwecji, prezentując nasze zespoły folklorystyczne, i tym samym pokazując społeczeństwu szwedzkiemu piękno tradycji polskich i polskiej kultury poprzez taniec i śpiew.
Na ostatnim Zjeździe Młodzieży, w ramach naszego Zrzeszenia, została zawiązana ogólnokrajowa organizacja młodzieżowa. Jest to pierwszy krok do przekazania wypracowanej przez nas działalności w ręce nowego pokolenia.


Back to Top ↑