NASZA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Głównym celem działalności naszych organizacji jest zachowanie polskiej tożsamości narodowej, przy przestrzeganiu zasady pełnej lojalności wobec kraju zamieszkania.

Pracujemy również nad integracją naszej grupy etnicznej ze społeczeństwem szwedzkim.

Nasze organizacje organizują także obchody polskich świąt narodowych i uroczystości o charakterze patriotycznym.

W Zrzeszeniu działają zespoły folklorystyczne:  zespół „Piastowie” w Sztokholmie, „Kwiaty Polskie” w Malmö i „Malwa” w Norrkköping, które wychowały w swoich szeregach ponad dwa tysiące chłopców i dziewcząt – młodych miłośników folkloru. Tradycyjnie biorą udział w Rzeszowskich Polonijnych Festiwalach Folklorystycznych oraz reprezentują nasz piękny folklor na imprezach promujących Polskę w Szwecji oraz poza jej granicami.

Popularyzacją polskiego folkloru w społeczeństwie szwedzkim w szczególny sposób zajęło się Polskie Ognisko „Piast” w Landskronie organizując przez 25 lat dziesiątki koncertów dużych zespołów folklorystycznych i pokazów sztuki ludowej w muzeach, bibliotekach i szkołach. W imprezach tych miało okazję uczestniczyć dziesiątki tysięcy widzów, a w szczególności młodzież na terenie całej południowej Szwecji.

SPORT, HARCERSTWO I INNE

Ekipy sportowe Polskiego Klubu Olimpijskiego w Malmö i Polskiego Związku „Sawa” w Karlshamn startują z wielkimi sukcesami medalowymi w letnich i zimowych Światowych Igrzyskach Polonijnych. Polski klub piłki nożnej „Polonia Falcons FF” jest jedynym klubem występującym w profesjonalnej narodowej lidze szwedzkiej, zrzeszającym tylko i wyłącznie obywateli Polski. W Zrzeszeniu działa największa młodzieżowa organizacja polonijna w Szwecji – harcerski hufiec NHHP LS “Kaszuby”. Młodzież wyjeżdża na wakacje pod żaglami, na obozy, biwaki, zimowiska i spływy kajakowe.

Oprócz wymienionych organizacji działają w Zrzeszeniu organizacje o innym profilu zajmujące się organizacją spotkań, zabaw i wycieczek dla swych członków, jak na przykład Polski Związek Kulturalny w Göteborgu, Polskie Związki w Eskilstunie, Malmö, Oskarshamn, Karlshamn, Västervik i Olofström. Organizacje kobiece to Klub Kobiet Sukcesu „Sabat” w Sztokholmie i Polka Ikf w Malmö, która organizuje zabawy i występy polskich artystów i przeznacza dochód z tych imprez na cele charytatywne.

IMPREZY INTEGRACYJNE

Najważniejsze imprezy Zrzeszenia to organizowane periodycznie artystyczne festiwale polonijne i zintegrowane polskie akcje promocyjne. Od 1983 roku zorganizowaliśmy 6 takich festiwali w Eskilstunie. W 2000 roku w Malmö zainaugurowaliśmy wielką zwróconą do społeczeństwa szwedzkiego akcję Dni Polskich w której udział wzięło tysiące osób. W 2004 r. również w Malmö, z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Zrzeszenie zorganizowało festyn „Witaj Polsko”, na którym wystąpiło wielu polskich i polonijnych artystów. Festyn ten stał się największą imprezą w historii Polonii Szwedzkiej. Wzięło w nim udział ponad 20 tysiecy osób.

KONFERENCJE

W 2003 r. we współpracy z najbardziej prestiżową politechniką szwedzką Chalmers w Göteborgu zorganizowaliśmy I Polsko-Szwedzką Konferencję Naukową, poświęconą nowym osiągnięciom materiałowym i ochronie środowiska. Udział w niej wzięło 56 czołowych naukowców z obu krajów.

Sztokholmskie „Ogniwo” zorganizowało szwedzko-polską konferencję kobiecą na temat równouprawnienia na rynku pracy kobiet cudzoziemskiego pochodzenia, z udziałem wielu ważnych przedstawicielek europejskich organizacji kobiecych. Konferencję tę powtórzono w Warszawie i w Gdańsku we współpracy z Instytutem Szwedzkim i Ambasadą Królestwa Szwecji w Polsce.

Szczególny nacisk kładziemy też na współpracę regionalną. Dlatego też w 2002 r. zorganizowaliśmy w Sztokholmie pierwszą, a w 2004 r. w Malmö, drugą Konferencję Organizacji Polonijnych Regionu Morza Bałtyckiego z udziałem czołowych przedstawicieli organizacji polonijnych regionu, Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Sejmu i Senatu RP oraz Litwy.

W 2010 roku Zrzeszenie wspólnie z EUWP i Konsulatem Generalnym w Malmö zorganizowało konferencję ”Monitor Emigracji Zarobkowej 2010”. W konferencji udział wzięło 54 reprezentantów z różnych krajów europejskich oraz pracownicy przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych RP w państwach, które odnotowały masowy napływ polskiej emigracji zarobkowej w ostatnim pięcioleciu.

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ NOWOPRZYBYŁYCH POLAKÓW

Wszystkie nasze związki, a w szczególności: „Ogniwo” w Sztokholmie, „Kwiaty Polskie” z Malmö i Polski Związek Kulturalny w Göteborgu podjęły akcję informacyjną dla nowo przybyłych rodaków. Dla tej bardzo licznej, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej grupy, są organizowane kursy językowe, spotkania informacyjne i zajęcia dla dzieci. Już dzisiaj nowi polscy emigranci stanowią pokaźną część członków naszych związków.

Siła, a więc integracja ruchu polonijnego w Szwecji, w Europie i na świecie jest dla nas ważną sprawą.

INTEGRACJA MŁODZIEŻY

Reprezentowanie środowiska polonijnego wobec władz szwedzkich i polskich, w sprawach zarządzeń i ustaw nas dotyczących, jest jednym z naszych podstawowych zadań, a skupienie się w codziennej pracy na działalności kulturalnej sportowej i informacyjnej, jest dla nas najlepszą drogą.

Naszym największym dobrem, przyszłością naszego Zrzeszenia, są przede wszystkim dzieci i młodzież. Dlatego też wspieramy wszelkie przedsięwzięcia młodzieżowe i wspomagamy młodzież w jej poczynaniach. Dwukrotnie organizowaliśmy w Sztokholmie, Zjazdy Młodzieży Polonijnej z całej Szwecji. Zjazdy te łączymy z obchodami narodowego święta Szwecji, prezentując nasze zespoły folklorystyczne, i tym samym pokazując społeczeństwu szwedzkiemu piękno tradycji polskich i polskiej kultury poprzez taniec i śpiew.
Na ostatnim Zjeździe Młodzieży, w ramach naszego Zrzeszenia, została zawiązana ogólnokrajowa organizacja młodzieżowa. Jest to pierwszy krok do przekazania wypracowanej przez nas działalności w ręce nowego pokolenia.


Back to Top ↑