Maria Olsson kieruje Związkiem Organizacji Etnicznych w Szwecji, SIOS

SIOS jest organem współpracy największych organizacji cudzoziemskich (ponad 300 organizacji lokalnych, ok. 75 tys. członków). Zrzeszenie jest członkiem SIOS od prawie początku jego istnienia i bierze udział we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących imigrantów. Wiceprezes Zrzeszenia Maria Olsson została wybrana na przewodniczącą SIOS.
Ewa Nordin jest reprezentantką Zrzeszenia w Sekcji Kobiecej SIOS gdzie pełniła funkcję przewodniczącej w kadencji 2011- 2012 i ponownie została wybrana na nową kadencję 2012-2013. Jej zastępczyni z ramienia Zrzeszenia jest Anna Lukasik. Kasjer Zrzeszenia Jadwiga Malocco reprezentuje Zrzeszenie w zarządzie regionalnej organizacji SIOS w rejonie Göteborga, a prezes Zrzeszenia Teresa Sygnarek reprezentuje Zrzeszenie w zarządzie SIOS-Syd.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑