Jubileusz 40-lecia Towarzystwa Polaków „Ogniwo” w Sztokholmie


W uroczystościach jubileuszowych, oprócz członków i sympatyków „Ogniwa”, uczestniczyli również Ambasador RP w Szwecji, Adam Hałaciński, Szef wydziału Konsularnego Ambasady Polskiej RP w Sztokholmie, Radomir Wojciechowski z małżonką, Prezydent EUWP, Tadeusz A.Pilat z żoną Urszulą, Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych (ZOP) w Szwecji Teresa Sygnarek.
Po przywitaniu 100-osobowej publiczności i mowach okolicznościowych Ambasadora RP, Prezydenta EUWP i Prezesa ZOP nastąpiła ceremonia przyznania odznaczeń Zrzeszenia dla zasłużonych członków „Ogniwa”, które wręczyła prezes ZOP Teresa Sygnarek. Złote medale Zrzeszenia „Zasłużony dla Polonii szwedzkiej otrzymali”: Konsul Radomir Wojciechowski, Joanna Janasz i Ewa Nordin, srebrne medale otrzymali: piosenkarka Teresa Tutinas i pisarz Tedy Trela.
Program artystyczny przygotowany przez Joannę Janasz i Danę Rechowicz prowadził przybyły specjalnie na tę okazję aktor Teatru Muzycznego z Gdyni, Łukasz Czerwiński.
W programie wystąpili: Teresa Tutinas, Dana Rechowicz, Dominika Depczyk, Danka Jaworska, Danka Rodziewicz, Janek Hernhut, Witek Robotycki, Stanisław Rejment, Janusz Słotwiński oraz Zespół Folklorystyczny Piastowie.


Wystąpili m.in.: Teresa Tutinas, Mariusz Wiśniewski, Dominika Depczyk, Dana Rechowicz.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑