Forum Kultury Polonijnej, październik 2010, Rzeszów

Forum zorganizowane zostało przez Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia ”Wspólnota Polska” pod patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza.  W Forum uczestniczyło 120 osób – twórców, przedstawicieli związków i stowarzyszeń kulturalnych, galerii, domów polskich oraz zespołów artystycznych, przybyłych do Rzeszowa z 21 państw. Ze Stowarzyszenia ”Wspólnota Polska” przybył prezes Longin Komołowski. Europejską Unię Wspólnot Polonijnych reprezentował prezydent Tadeusz Pilat. Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji reprezentowały Maria Olsson, Teresa Sygnarek, Grażyna Piątek i Joanna Janasz.

Na program Forum złożyły się obrady plenarne i panele dyskusyjne dotyczące: roli Polonii w upowszechnianiu kultury polskiej poza granicami kraju, kulturowej misji Kościoła polskiego wśród Polonii oraz rodaków na emigracji i wygnaniu, działalności artystów polonijnych oraz funkcji i zadań społecznego ruchu kulturalnego i artystycznego w środowiskach polonijnych.

W dniu zakończenia obrad Forum, od lewej: Grażyna Piątek, Joanna Janasz, Jolanta Wolska, Maria Olsson, Teresa Sygnarek.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑