4 – Europejskie Forum Mediów Polonijnych

IV Europejskie Forum Mediów Polonijnych

Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, po raz czwarty było w 2017 roku głównym organizatorem Europejskiego Forum Mediów Polonijnych pod patronatem honorowym Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz patronatem medialnym TVP Polonia.
Forum współorganizowało Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Europejska Unia Wspólnot Polonijnych. Inauguracja Forum odbyła się w siedzibie Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

Gośćmi Forum byli m.in.: marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, która dokonała otwarcia Forum, senator Janina Sagatowska, przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Jan Dziedziczak, wiceminister Spraw Zagranicznych.
Na inaugurację Forum przybyli także: senatorowie – Anna Maria Anders, Barbara Borys-Damięcka, Małgorzata Kopiczko, Stanisław Gogacz, Maciej Łuczak, Artur Warzocha i Jan Żaryn, Grzegorz Seroczyński dyrektor Biura Polonijnego
w Kancelarii Senatu, Mateusz Stąsiek dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ.
Organizatorów Forum reprezentowali: Teresa Sygnarek prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, Dariusz Bonisławski prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Tadeusz Adam Pilat prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

W konferencji wzięło udział 50 przedstawicieli mediów polonijnych (wydawnictw prasowych, portali, blogów, radia
i telewizji) z 21 państw europejskich.

Media polonijne, zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie Europy, spełniają ważną rolę. Są ściśle związane ze wszystkimi priorytetami polityki polonijnej władz polskich, ponieważ promują język, służą integracji środowisk polonijnych
i przybliżają je do kraju. W mediach zachodzą rewolucyjne zmiany, znikają wydawnictwa drukowane, a na ich miejsce pojawiają się portale, rozgłośnie radiowe, a nawet telewizje. Media polonijne w Europie muszą mieć wspólną platformę spotkań oraz wymiany doświadczeń i taką platformę zapewnia Europejskie Forum Mediów Polonijnych.

IV Forum było okazją nie tylko do wymiany doświadczeń, ale zapewniło także profesjonalne szkolenia dla redaktorów polonijnych w takich dziedzinach jak: podstawy etyki dziennikarskiej, organizacja pracy zespołu redakcyjnego, skład
i łamanie gazety, WordPress system zarządzania treścią.

Organizatorzy zwrócili się z prośbą do Senatu RP o umożliwienie rozszerzenia formuły Europejskiego Forum Mediów Polonijnych na Światowe Forum Mediów Polonijnych w 2018 r.

Obrady zakończyło przyjęcie przez uczestników IV Europejskiego Forum Mediów Polonijnych dokumentu końcowego,
w którym sformułowano najważniejsze merytoryczne wnioski konferencji, wyrażono podziękowanie organizatorom oraz wolę kontynuacji regularnych spotkań medialnych.

Teresa Sygnarek
Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji

UCHWAŁA IV EUROPEJSKIEGO FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH

Uczestnicy „IV Europejskiego Forum Mediów Polonijnych” (EFMP) w Warszawie i Pułtusku dziękują organizatorowi konferencji, Zrzeszeniu Organizacji Polonijnych w Szwecji oraz współorganizatorom Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” i Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych za zorganizowanie tegorocznego Forum oraz merytoryczne i profesjonalne przygotowanie warsztatów szkoleniowych.

Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy dziękują Marszałkowi Senatu RP za objęcie Forum patronatem honorowym oraz TVP Polonia za patronat medialny oraz wyrażają wdzięczność za umożliwienie przeprowadzenia obrad inauguracyjnych Forum w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękujemy za obecność na Forum marszałkowi Senatu RP Stanisławowi Karczewskiemu, wicemarszałek Senatu RP Marii Koc, która dokonała otwarcia Forum, senator Janinie Sagatowskiej, przewodniczącej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Janowi Dziedziczakowi, wiceministrowi Spraw Zagranicznych.
Na inaugurację Forum przybyli także: senatorowie – Anna Maria Anders, Barbara Borys-Damięcka, Małgorzata Kopiczko, Stanisław Gogacz, Maciej Łuczak, Artur Warzocha i Jan Żaryn, Grzegorz Seroczyński dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu, Mateusz Stąsiek dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ.
Organizatorów Forum reprezentowali: Teresa Sygnarek prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, Dariusz Bonisławski prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Tadeusz Adam Pilat prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Europejskie Forum Mediów Polonijnych jest czwartym spotkaniem, na którym były reprezentowane media z 21 krajów europejskich. W konferencji wzięło udział 50 przedstawicieli mediów polonijnych (wydawnictw prasowych, portali, blogów, radia i telewizji) z krajów europejskich.

IV Europejskie Forum Mediów Polonijnych pokazało ewolucyjny proces odchodzenia od wydawnictw drukowanych na rzecz portali, jednocześnie dostrzegając konieczność utrzymywania prasy drukowanej.

Uczestnicy stwierdzają, że integracja poprzez merytoryczną współpracę i podnoszenie umiejętności poprzez szkolenia jest podstawową potrzebą środowisk mediów polonijnych.
Zwracamy się do władz polskich o wsparcie wszelkich inicjatyw i działań w tym zakresie.

Uczestnicy Forum przyjęli następujące wnioski:

Konieczna jest kontynuacja organizowania Forum Mediów Polonijnych przez Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i Europejską Unię Wspólnot Polonijnych.

Apelujemy do Senatu RP o umożliwienie rozszerzenia formuły Europejskiego Forum Mediów Polonijnych na Światowe Forum Mediów Polonijnych w 2018 r.

Wnioskujemy do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” o pomoc w utworzeniu Związku Dziennikarzy i Redaktorów Mediów Polonijnych oraz w uzyskaniu legitymacji prasowych dla członków związku.

Uczestnicy postanawiają powołać grupę, która zajmie się stworzeniem kwartalnika, ukazującego się na terenie całej Europy, w ramach programu Narodowego Komitetu ds. Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, a w kontynuacji działającym na rzecz promowania dobrego imienia Polski i Polaków oraz polskiej gospodarki na rynku europejskim w ramach projektu Horizon 2020.

Zwracamy się z prośbą do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” o pozyskanie środków finansowych na realizację wartości dodanej Europejskiego Forum Mediów Polonijnych zgłoszonej podczas IV Forum – projektu utworzenia europejskiej grupy medialnej i dofinansowanie wydawanie ww. kwartalnika.

Powyższa treść została zatwierdzona przez uczestników IV Europejskiego Forum Mediów Polonijnych.

Pułtusk, 29 października 2017 r.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑